Türkiye Firma Rehberi : Sektörel Dizin | Giriş Yapın veya kayıt olun firmanızı ekleyin...


emlak islerinde bursaa il sınırları dahilindeki tüm gayrimenkullerinizle ilgilenebiliriz
GÖZDE EMLAK
DANIŞMANLIK
Bursa il sınırları içinde almak yada değerlendirmek istediğiniz tüm gayrimenkulleriniz için bize başvurabilirsiniz.
SERKAN ASLIM
Tel:
Bursa 40 derece boylam ve 28 - 30 derece enlem daireleri arasında Marmara Denizi nin güneydoğusunda yer alan, toplam il nüfusu sonuçlarına göre Türkiye nin 4. büyük kentidir. Marmara Bölgesi nin Güney Marmara bölümünde yer alır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.
Coğrafya
Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35 ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar; Orhangazi nin batısından Gemlik körfezinin batı ucunda bulunan Bozburun a doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik Körfezinin güney yüzünü kaplayan ve Bursa ovasını denizden ayıran Mudanya Dağları, İznik gölünün güneyi, ile Bursa ovasının kuzey kesimleri arasında yer alan Katırlı Dağları, Mudanya Dağlarının uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olan Uludağ dır (2. 543 m). İlde en büyük yükselti 2543m ile Uludağ dır. Bursa sınırları içinde iki önemli göl bulunmaktadır. Bunlardan biri Marmara Bölgesi nin en büyük gölü olan İznik Gölü ve bir diğeri de Uluabat Gölü dür. İlin en önemli akarsuyu Susurluk Çayı nın bir kolu olan Nilüfer Çayı dır. Uludağ ın güney yamaçlarından doğan ve gene Uludağ dan kaynaklanan birçok küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı Bursa Ovası nı sular. Bursa ili sınırları içinde birçok büyük ve verimli ova vardır. Bunlardan en önemlisi Bursa Ovası dır. Verimli topraklarıyla Yenişehir, İnegöl, Karacabey, Orhangazi ve İznik ovaları da bitkisel üretimin yoğunlaştığı yerlerdendir. Bursa ili topraklarının % 17 sini ovalar oluşturmaktadır.
Tarih Saat Kulesi, Tophane
Bursa da şimdilik bilinen en eski arkeolojik kalıntılar Yenişehir yakınlarındaki Menteşe Höyük ve Orhangazi yakınlarındaki Ilıpınar dan bilinmektedir. Bu arkeolojik buluntu yerlerinin en eski tabakaları yaklaşık 7 bin yıllıktır. Bu tabakalardaki kültür, çanak çömleğin gelişmiş olarak ortaya çıktığı, mimarinin dörtgen planlı, bol miktarda ahşap destekli kerpiç kullanılarak inşaa edilmiş yapılardan oluştuğu tabakalardır. Bursa da David French, Mehmet Özdoğan ve Jacop Roodenberg in arkeoloji ile ilgili çalışmaları tarihöncesiyle ilgili pek çok yeni bilgi ortaya koymuştur.
Bursa ve civarında M. Ö. 4000 li yıllardan itibaren çeşitli yerleşimlerin olduğu saptanmıştır. Fakat yöreye ait kesin bilgiler M. Ö. 700 lere dayanmaktadır. Homeros, bölgeden Mysia olarak söz etmektedir. Günümüzde Bursa yöresinde Mysia yerleşmelerini anımsatan iki köy bulunmaktadır: Misi(Gümüştepe) ve Misebolu.
Tarihi coğrafyada bölgeye Frigya da denilmektedir. M. Ö. 700 lerde İskitler den kaçan Kimmerlerin Frigya devletini yıktıkları bilinmektedir.
Bursa adı, bu şehri kuran Bitinya Kralı Prusias dan gelmektedir. M. Ö. 7. yy da bu bölgeye göç eden Bityn ler(Bitinler) buraya Bitinya adını verirler.
M. Ö. 185 te, Kartaca nın yetiştirdiği büyük generallerden Hannibal ın Kral I. Prusias a, Prusias ve Olympus kentinin kurulmasını örgütlediği bilinmektedir. Prusias adı zamanla Prusa, sonra da Bursa ya dönüşmüştür. M. Ö. 74 te Roma İmparatorluğu nun egemenliğine geçen Bitinya, Roma dan gönderilen Proconsul(Eyalet Valisi) lerce yönetilen bir Asya Eyaleti haline gelmiştir. Bursa, M. S. 385-1326 yılları arasında ise Bizans dönemini yaşamıştır.
M. S. 555 civarında bölgede ipek üretimine başlanmış ve doğal sıcak sulu kaplıcaların üretilmesi ile küçük bir kaplıca kenti kurulmuştur.
Bursa, 1204-1261 yılları arasında İznik e bağlıdır, genelde kale içinde kalmış, fazla büyüyememiştir.
Osmanlı Dönemi Saltanat Kapısı, Tophane
Adresimiz : Nuripaşa Mh. 15. Sk No:60/1