Türkiye Firma Rehberi : Sektörel Dizin | Giriş Yapın veya kayıt olun firmanızı ekleyin...


ANKARA DA FİRMANIZIN ARTIK BİR ŞUBESİ VAR !!! Ankara da 2002 yılından itibaren faaliyet gösteren MAJESTIC ULUSLARARASI TİCARET ve MÜŞAVİRLİK, her türlü şirkete, fabrikalara, üreticilere, işadamlarına, firmalara, her türlü ticari organizasyonlara (şahıs işletmesi, limited ve anonim şirketler, konsorsiyumlar) ve tesislere hem finansal, hem de bürokrasi çözümlemeleri bağlamında danışmanlık hizmeti vermektedir. MİSYON, VİZYON ve PRENSİPLERİMİZ. . . . . . . . . . BÜROKRASİ MÜŞAVİRLİĞİ ve İLGİLİ ÇÖZÜMLEMELERİMİZ BÜROKRASİ MÜŞAVİRLİĞİMİZ kapsamındaki öncelikli hedefimiz ilgili mevzuat hükümleri ve meslek ilkelerimiz doğrultusunda siz değerli firma sahiplerini devletimiz ve yurtdışı kaynaklar (Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, yabancı devletlerin fonları, teşvikleri, yatırım talepleri, hibeleri) tarafından sağlanan teşvik, hibe, kredi, ilgili mevzuat değişiklikleri, sunulan yeni imkanlar ve diğer desteklerden haberdar edip ve ilgili konularda proje, fizibilite raporlandırması ve yatırım projeleri hazırlayarak, ilgili süreç yönetimini gerçekleştirip, faydalanmanızı sağlayabilmektir. Buna ek olarak ise, ticari faaliyetlerinizden dolayı bürokrasi uygulamalarıyla ilgili ortaya çıkacak iş ve zaman kaybınızın giderilmesi için deneyimli uzman kadromuz ile Ankara da hizmetinizdeyiz. Profesyonel kadromuzla, bakanlıklar ve bağlı müdürlüklerde ihtiyacınız olan işleri takip etmenin yanı sıra, mevzuat ile ilgili ve yönetmelik değişikliklerini takip edip çalıştığımız firmalara bilgi akışını sağlamaktayız. ÜRÜNLER/HİZMETLER bölümümüzde bahsi geçen bakanlık ve genel müdürlüklerin dışında da ayrıca, diğer resmi kurumlardaki başvurularınızın da takibi mevzuatına uygun olarak yapılarak sonucu en seri şekilde, pürüzsüz ve net bir çalışma sergilenerek, firmanıza iletilmektedir. . . . . . . . . . . FİNANSMAN / KREDİ TEMİNİ ve FİNANSAL ÇÖZÜMLEMELERİMİZ MAJESTIC INTERNATIONAL, uluslararası finans piyasalarındaki birikimi ile, başta proje finansmanı ve finans ortaklıkları olmak üzere rekabetçi ve yenilikçi Türk şirketlerinin finansman ihtiyaçlarının giderilmesinde etkin rol oynayan bir şirkettir. Misyonumuz, Türk şirketleri ile Fon lar, yerli ve yabancı bankalar, finansal kurumlar ve uluslararası yatırımcılar ve Türk bürokrasisi arasında sağlam bir köprü oluşturmak üzerine kurulmuştur. MAJESTIC INTERNATIONAL şirketlere, girişimcilere, yatırımcılara, üreticilere, KOBİ lere, finans ortaklığı ve girişim sermayesinden, uzun vadeli fon kaynaklarına kadar geniş yelpazede finansal çözümler sunmaktadır. Gerek Türk, gerekse yabancı şirketlerin finansal gelişimlerinin planlanması ve uzun vadeli finansal ihtiyaçlarının zamanında ve etkin bir yaklaşımla giderilmesine ilave olarak, şirketlerin mevcut kredi yapılarının şirket politikasındaki ve konjönkturdeki değişimlere uygun hale getirilmesi de sunulan hizmetlerdendir. Bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tercübelerimizle sizlere daha iyi hizmet sunmayı güven ve desteğinize layık olmayı hedeflemekteyiz. Bize sağlayacağınız her türlü destekten dolayı şimdiden teşekkür eder birlikte çalışma ortamı sağlayacağımızı ümit ederiz. Sunduğumuz hizmetlerimizin detay bilgileri ve diğer ayrıntılar için lütfen ÜRÜNLER/HİZMETLER bölümünü lütfen ziyaret ediniz. SAYGILARIMIZLA, MAJESTIC INTERNATIONAL BÜROKRATİK NETWORK 1. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ? ÇED Raporu-ÖN ÇED ? Çevre Araştırmaları ? Fizibilite-Etüd Raporları ? Çevre İzleme-Denetleme ? Arıtma-Altyapı ? Emisyon İzinleri ? Kent Planlama ? Milli Parklar Ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü 2. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ? Asayiş bölümü (patlayıcı, kesici ve benzeri maddelerin ithalatı) 3. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU(EPDK) ? Ambalajlı ürünler ? Dökme ürünler ? Lisans işlemleri ? LPG lisansı 4. SAĞLIK BAKANLIĞI ? İlaç ve eczacılık genel müdürlüğü ? Temel sağlık hizmetleri genel müdürlüğü ? Tedavi hizmetleri genel müdürlüğü 5. ÇALIŞMA BAKANLIĞI ? İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Merkezi (İŞGÜM) ? Yabancı Uyruklu Personel Çalışma İzni Ve Çalışma Vizeleri 6. SANAYİ BAKANLIĞI ? İmalat Yeterlilik Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi ? Tüketici Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü ? Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ? Garanti Belgesi ? Maufiyet Belgesi Ve Vize İşlemleri ? Her Türlü Şirket Kuruluşu ve Madde Tadil İşlemleri 7. HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ? Muhasebe Genel Müdürlüğü ? Gözetim Belgesi ? Makine Dairesi İhracat Şube Müdürlüğü ? Dahilde İşleme İzin Belgesi ? Hariçte İşleme İzin Belgesi Tasarruf Teşvik Genel Müdürlüğü ? Tasarruf Teşvik Belgesi ? Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı İthalat Genel Müdürlüğü Kota Belgesi ve İthalat İzinleri 8. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ? Gümrükler Genel Müdürlüğü müracaatları takibi 9. TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ ? İmalata Yeterlilik Belgesi ve Kalite Uygunluk Belgesi 10. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ ? Marka Tescil ? Endüstriyel Tasarım, ? Faydalı Model ? Tescil Belgesi ? Patent Tescil 11. TARIM BAKANLIĞI ? İthalat İzni (Kontrol Belgesi) ? Bitki Sağlık Sertifikası 12. TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ? Kapasite raporu onayı ? Ticaret sicil belgesi onayı 13. TÜRKİYE ALKOLLU İÇKİLER PİYASASI (TAPDK) 14. YURTDIŞI MENŞEİLİ FİRMALARIN TEMSİL EDİLMESİ/LOKALİZASYON HİZMETLERİ ? Yurtdışı Menşeili Firmalar İçin Lokalizasyon Hizmetleri ? Yurtdışı Menşeili Firmalar İçin 15. BANKACILIK HİZMETLERİ ? Sermaye Piyasası Kurulu İzinleri ? Rekabet Kurumu İzinleri ? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ? Faktoring Şirketi Kurma ve İşletme İzin Belgeleri 16. TURİZM BAKANLIĞI ? Turizm Yatırım Belgesi ? Turizm işletme Belgesi 17. ISO 9001/9002 ve DİĞER KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ. . . . . . . . . . FİNANSAL SERVİS ve ÇÖZÜMLEMELERİMİZ 1) PROJE FİNANSMANI (NAKDİ FİNANS TEMİNİ ve KREDİLENDİRME OPSİYONU) Önceleri birçok proje, şirketlerin öz kaynakları ya da ticari bankalardan teminat karşılığı sağlanan krediler ve hükümetlerin sağladıkları imkanlar kullanılmak suretiyle finanse ediliyordu. Daha sonra şirketler, projelerini öz kaynaklar yerine, finans piyasalarından sağlanan krediler ile gerçekleştirmeye başladıklarında, tüm varlık ve gelirleri ile kullandıkları kredilere teminat sağladıkları için, finansörlerin riskleri azalırken şirketlerin maliyetleri ve riskleri artmaktaydı. Son senelerde gelişen yeni yaklaşımda ise, borç verenlerin Proje için kredinin geri ödenmesinde esas olarak söz konusu Projenin yaratacağı nakit akişi ve karları dikkate alması ve şirketten ziyade Projenin varlıklarının verdiği krediler için teminat olarak değerlendirilmesidir. Başarılı bir proje finansmanı/kredilendirme düzenlemesinde girişimcilere daha az miktarda bir teminat yükü düşerken, finansörler farklı mali araçlarla sağlanan garantiler sayesinde risklerini azaltabilmektedirler. MAJESTIC INTERNATIONAL, Nakdi Finans yaratımında ağırlıkla AYB (Avrupa Yatırım Bankası), Avrupa Konseyi Yatırım Bankası (AKYB), İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, diğer Avrupa Birliği Ülkeleri ndeki A lisanslı bankalardan ve Avrupa daki diğer özel fonlardan faydalansa da, projenin gerektirdiği tüm Alternatif Finans modelleri ve opsiyonları konusunda çözüm üretebilecek partnerlere ve iletişim araçlarına sahiptir. 2) EXIM KREDİLERİ (GAYRİ NAKDİ FINANS TEMİNİ) Çeşitli ülkelerin Eximbank ları, ülkelerinden yatırım malları ihracatını teşvik etmek amacıyla finansman imkanları sunmaktadırlar. Genelde, ülkelerindeki bir banka (aracı banka) aracılığı ile bu kredileri sağlamaktadırlar. İhracatçı firma parasını aracı banka dan peşin almakta, kredi kullanan proje sahibi ise ödemeyi vadeli olarak gerçeklestirmektedir. Avantajları; finansal tablolara, alacak temliğine, ipotek rehnine yönelik teminat imkanı yaratması, orta ve uzun dönemde geri ödeme vadeleri, yeni veya kullanılmış ürün temini olanaği, cazip finansman maliyetleri olarak sıralanabilir. Bu tip krediler, ülkeye göre değişik isimler almaktadır. US EXİM KREDİSİ Amerika dan yapılacak ithalatlarda kullanılmaktadır. HERMES KREDİSİ Almanya dan yapılacak ithalatlarda kullanılmaktadır. COFACE KREDİSİ Fransa dan yapılacak ithalatlarda kullanılmaktadır. SACE KREDİSİ İtalya dan yapılacak ithalatlarda kullanılmaktadır. OKB KREDISİ Avusturya dan yapılacak ithalatlarda kullanılmaktadır. ECGD KREDİSİ İngiltere den yapılacak ithalatlarda kullanılmaktadır. ERG KREDİSİ İsviçre den yapılacak ithalatlarda kullanılmaktadır. DUCROIRE KREDİSİ Belçika dan yapılacak ithalatlarda kullanılmaktadır. CESCE KREDİSİ İspanya dan yapılacak ithalatlarda kullanılmaktadır.
Adresimiz : Erdiba İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. Doktorlar Cad. 501 Sok. No: 2 Özdemir Apt. Kat: 5 DENİZLİ Konut Üretim Merkezi Doktorlar Cad. 501 Sok. No: 2 Özdemir Apt. Kat: 2 DENİZLİ