Türkiye Firma Rehberi : Sektörel Dizin | Giriş Yapın veya kayıt olun firmanızı ekleyin...


ANTALYA PROFESYONEL ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Hızlı kentleşme, büyük sanayi ve iş merkezlerinin oluşturulması, turizm faaliyetlerinin yoğunlaşması ve buna yönelik tesis sayılarının çoğalması bu yerlerin sadece dış değil iç güvenliğinin sağlanması konusunu da ön plana çıkarmıştır. Bu değişimle birlikte Kendi güvenliğini kendin sağla düşüncesi hasıl olmuştur.
Buna paralel olarak 10. 06. 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 Sayılı ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik;işletmelere, gerek yıkıcı faaliyetler gerekse huzur ve güvenliği bozan diğer tehditlere karşı Özel Güvenlik Şirketlerinden güvenlik hizmeti satın alma veya bünyesinde bir Güvenlik Birimi kurarak kendi güvenliğini sağlama zorunluluğunu getirmiştir.
Tesislerin ve kişilerin maruz kalabilecekleri muhtemel saldırı, sabotaj, soygun, hırsızlık, yağma ve zorla işten alıkoyma gibi tehdit ve tecavüzlere karşı korunması ve güvenliğin sağlanması amacıyla kurulmuş olan ANTALYA PROFESYONEL ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İlgi alanında en kaliteli hizmeti verebilmek için dünya standartlarına uygun olarak ISO 9001:2000(Kalite Yönetim Sistemi Belgesi), ISO 140001:2004(Çevre Yönetim Sistemi Belgesi), OHSAS 18001:1999(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi) ve TSE den HYB(Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi)almış ve hizmet kalitesi standartlarına uygun olarak hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiştir.
Bu kriterler kapsamında ANTALYA PROFESYONEL ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 5188 Sayılı Yasanın verdiği yetki ve sorumlulukların bilincinde olarak, 24 saat esasına göre işletmelere ait iç ve dış mekanlarda meydana gelebilecek olası tehdit ve tehlikelere karşı deneyimli Güvenlik Görevlisi kadrosu ile işletmelerin kendi ilgi alanında huzurla çalışmalarını sağlamak amacıyla alacağı tüm tedbirle birlikte, Misyon ve Vizyon una uygun olarak hizmet vermeyi öncelikli görev olarak saymıştır.
İşletme bünyelerinde görevlendirilecek olan Özel Güvenlik Görevlilerinin, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasasının öngördüğü şekilde Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası nın olması, Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı nın bulunması, fiziki görünüm, sosyal ve ahlaki yönleri ile değerlendirilmesi ve seçilmesi, işbaşı yapmadan evvel hizmet içi ve projelerin özelliklerine göre oryantasyona tabi tutulması, işletme yetkililerinin de görüşü alınarak işbaşı yaptırılması Şirketimizce prensip olarak kabul edilmiştir.
Görevin ifası aşamasına gelindiğinde, görevlendirilecek olan Güvenlik Görevlileri;elbise ve teçhizatı Şirketimizce karşılanmış, özlük işlemleri yine aynı şekilde Şirketimizce tamamlanmış, oryantasyona tabi tutulmuş ve görevinin bilincinde olarak işletmenizde göreve hazır olacaktır.
Adresimiz : yeni sanayi sitesi 15. site sokak no:29a