Türkiye Firma Rehberi : Sektörel Dizin | Giriş Yapın veya kayıt olun firmanızı ekleyin...


Nehir Grup, etkili ve esnek temizlik çözümleri sunarak temizlik hizmetlerine yeni standartlar getirmi ş tir. T ü m çö z ü mlerimizde her bir m ü ş terinin ihtiyaç ve istekleri g ö z ö n ü nde bulundurulur. Yeni y ö ntemler geli ş tirerek Temizlik, İ la ç lama, Organizasyon kalitesini ve personelin ç al ış ma ko ş ullar ı n ı iyile ş tirmekteyiz.
Adresimiz : Ortabayır Mah. Santral Sokak No:1 Kat:2