Türkiye Firma Rehberi : Sektörel Dizin | Giriş Yapın veya kayıt olun firmanızı ekleyin...


Sayın yetkili,
Günümüz dünyasında; hızlı olması gereken i ş lerimiz, ekonomik olması gereken çözümlerimiz, kaliteli, sa ğ lam ve uzun ömürlü olması gereken de ğ erlerimiz.
TEKVAN A. Ş. ATAPREF adı altında bütün bu beklentileriniz için ula ş abilece ğ iniz en kısa süre içerisinde büyük ürün yelpazesi ile in ş a edip hazır hale getiriyor.
1986 yılında kurulan TEKVAN A. Ş. yurtiçi ve yurtdı ş ı birçok projelerde yer almı ş tır.
20 senelik deneyimlerimiz do ğ rultusunda ve güveninizin eseri olarak ATAPREF Prefabrik ve Container alanında kendi fabrikasında üretim yapmaktadır.
Geni ş ürün yelpazesi ve deneyimli uzman kadrosuyla Sosyal Tesisler, Ofisler, Yatakhaneler, Yemekhaneler, Moteller, İş Yerleri, İ dari binalar, Çelik Hangarlar, Villalar, Bungalovlar, Okullar, Hastaneler, Sıhhi Üniteler, Lojmanlar, Tuvalet ve Du ş lar yapmaktadır. ATAPREF daima mü ş teri memnuniyetini en üst düzeyde tutup, kalitenin birinci ö ğ e oldu ğ unu benimsemi ş tir.
A ş a ğ ıdaki Referanslarımız do ğ rultusunda sizlerle çalı ş maktan büyük sevinç duyaca ğ ız. Saygılarımla
Not:Konumuzla ilgili olarak en kısa zamanda bizimle görü ş menizi rica ederiz
Özgür ÜSTÜNYAG İ Z
Export Cordinator
TEKVAN AS
Head Office:
Dr. Ayanoglu Caddesi, Sule Sokak 7/3
Fenerbahçe / İ stanbul
TURKIYE
Tel: + 90 (pbx)
Fax:+ 90 216 411 38 89
Iraq Liaison Office :
Mobile:: 0790 141 2705
www. tekvan. com. tr
info@tekvan. com. tr
Adresimiz : Fenerbahçe doktor ayanoğlu caddesi şule sokak 7/3 kadıköy