Türkiye Firma Rehberi : Sektörel Dizin | Giriş Yapın veya kayıt olun firmanızı ekleyin...


Şirketimiz çeşitli ülkelerden plywood (kontraplak) ithalatı yapmakta olup aynı zamanda fumigasyon(ilaçlama) işleri de yapmaktadır.
Her türlü çözüm ortaklığına açık olmakla birlikte başka talepleriniz de mutlaka dikkate alınmaktadır.
Fiyat/Kalite açısından en uygun plywood için bizi mutlaka arayın. Plywood ile ilgili daha çok bilgi edinmek için ise plywood bölümümüzü ziyaret ediniz.
F U M İ G A S Y O N H İ Z M E T L E R İ
İhracatta, Sevkiyat Öncesi Yapılan Özel İlaçlama Hizmetleri
F U M İ G A S Y O N N E D İ R ?
Günümüz dünyasında insanlar, gıda ihtiyaçlarını Tarım ürünleri olarak adlandırılan bitki ve hayvanlar aleminden temin etmektedirler.
Güneşin ve dünyanın ritmik hareketleri sonucu bitki ve hayvan gıdalarının çeşitliliği bölgeye göre değişiklik göstermekte ve ihtiyaçların karşılanması için gıda sevkini mecburi kılmaktadır. Bu sevk esnasında ve depolamada, zararlıların, gıda maddelerine vermiş olduğu kayıplar % 10-15 gibi çok büyük miktarlara ulaşmaktadır. Ayrıca gıda maddelerinin ve ahşap ambalajlı diğer ürünlerin, ülkeler arası taşınmalarında, zararlı organizma ve mikro organizmaların da yayılması sağlanmakta ve zarar alanlarının genişlenmesine sebep olunmaktadır. FAO ve IPPC nin uyguladığı karantina tedbirleri ile bu zararlı taşınmaların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
İşte bu noktada FUMİGASYON terimi ile tanışıyoruz.
FUMİGASYON - belirli kimyasalları kullanarak zararlılarla mücadele etmenin en etkili bir yöntemidir.
Bilindiği gibi ürünlerin her türlü zararlılardan korunması için ilaçlama ile yapılan bir tarımsal savaş yöntemidir. Amaç ürün kayıplarını önlemektir. Uluslararası ticarette kullanılan AHŞAP ambalaj malzemelerinde bulunan zararlılar bir ülkeden başka bir ülkeye taşınarak yayılmaktadır. Ahşap ambalaj üretiminde kullanılan ürünlerin, bitki sağlığı önlemleri için I P P C ( Uluslararası Bitki Koruma Konvensiyonu ) Genel Kurulu - ISPM 15 - adlı Standardı kabul etmiştir.
IPPC - ( Uluslararası Bitki Koruma Konvensiyonu ) na dahil olan Türkiye, ISPM 15 Standardlarına uygun olarak hazırlanmış olduğu, Ahşap Ambalaj Malzemelerini İşaretleme Yönetmeliğini Mayıs 2004 de yayınlamıştır
ISPM - 15 standardı : Herhangi bir ambalajda hiçbir zararlının ya da larvasının bulunmadığını gösteren uluslararası bir standarttır. Bu standard için kabul edilen iki metoddan en ekonomik olanı ve dünyaca uygulanananı FUMİGASYON dur.
Ülkemiz dahil 126 ülke için, programın uygulanış tarihi 01. 07. 2004 olarak deklare edilmesine rağmen, bazı ülkeler 01. Mart. 2005 tarihini geçiş süreci olarak kabul etmektedir. Bu geçiş sürecine rağmen, bazı ülkeler (AB - Avrupa Birliği), Bitki Sağlık Sertifikası istemektedirler. Markalanmamış ahşap ambalajların dışındaki ambalaj malzemeleri ile sevkiyat yapan ihracatcılarımız, ithalatcı ülkelerin talepleri doğrultusunda Bitki Sağlık Sertifikası almak için fumigasyon işlemini mutlaka yaptırmak zorundadırlar.
N E D E N F U M İ G A S Y O N ?
Fumigasyon etki mekanizması ve süreci ile diğer mücadele yöntemlerine göre daha etkili ve daha ekonomik bir yöntemdir.
a. ) Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilen bir yöntem olması,
b. ) Difüzyon yüksekliği nedeniyle üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma imkanı sağlaması,
c. ) Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içinde bulunması,
d. ) Kısa sürede büyük miktardaki ürüne uygulanabilme olanağı sağlanması,
e. ) Diğer savaş yöntemlerine oranla daha az masraf ve iş gücü gerektirmesi,
f. ) Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkili olması gibi özellikler yönünden de tercih edilmektedir.
Adresimiz : Feyzullah Cad. Göksel Apt. No:81-B Maltepe