Türkiye Firma Rehberi : Sektörel Dizin | Giriş Yapın veya kayıt olun firmanızı ekleyin...


AKDAN Danışmanlık Ltd. Şti
Kurumsal Yönetimde Çözüm Ortağınız
Hakkımızda
AKDAN, değişik alanlarda uzmanlaşmış personeli ve çözüm ortakları ile müşterilerinin öncelikle ihtiyaçlarını belirler ve bunlara en uygun projelendirmeleri sunar. Bilgi, deneyim, dürüstlük ve gizlilik ilkelerine bağlı hizmet anlayışıyla planlanan sürede ve maliyette hizmetlerini sonuçlandırır. AKDAN, sunduğu çözümler ve kurduğu sistemlerle müşterilerine rekabette avantaj sağlamayı garanti eder.
Tarafımızca sağlanan hizmetler temel olarak;
- İş Geliştirme/Proje Geliştirme/Model Kurma
- Finansman Yaratma ve Banka İlişkilerinin Geliştirilmesi
- Proje Yönetimi
- Yönetim Danışmanlığı
- Girişim Danışmanlığı/İş Kurdurma
- Marka Oluşturma ve Tanıtım Danışmanlığı
- Dış Ticaret
- Ar-ge Projelerinin Geliştirilmesi
- Yatırım projelerinin fizibilite etüdlerinin hazırlanması
- İş planı hazırlanması
- Pazar Araştırmaları
- Eğitim
- İnsan Kaynakları
alanlarındadır. AKDAN, müşteri yararını, kaliteyi ve hizmetlerde katma değeri ön planda tutarak, işletmelere kurumsal yönetimde çözüm ortağı olur. Bu anlamda da kurumsallaşmış, faaliyetlerini sistem ve prosedürlere bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutar, karı, zararı, başarıyı, başarısızlığı paylaşır. Akdan, hizmetlerin tesliminden sonra da müşterilerinin takibini yaparak ihtiyaç anlarında daima yanlarında olur.
Farkımız
AKDAN yaratıcılık fikrini en önde gelen ve ayırıcı özelliği olarak benimsemiştir. Bu nedenle iş geliştirme, proje geliştirme, model kurma AKDAN ın en iddialı olduğu iş alanıdır.
İlkelerimiz
-Tüm faaliyetlerimizde müşteriye, çalışanlara, ortağa, rakiplere, topluma karşı daima dürüst davranmak.
-Kaliteyi daima ön planda tutmak, müşterilerimiz verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, ona en iyisini vermek.
-Müşteriyi bilgi ile yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek.
-Müşteri yararını, hizmetlerde katma değeri ve gizliliği esas almak.
-Kurumsallaşmış; faaliyetini sistem ve prosedürlere bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak karı, zararı, başarıyı, başarısızlığı paylaşmak.
-Tüm personeli sürekli eğitmek, kişisel olarak geliştirmek, kendine çalışır bir psikolojiye eriştirmek ve gelecekte bağımsız işlerini kurarak çalışmalarını sağlamak.
- Sürekli yenilik ve değişim ile gelişmek.
Hedeflerimiz
AKDAN, kendi hizmet alanında global bir marka olmayı hedeflemektedir.
Stratejimiz
Yerelde uluslararası fonlarla çalışmak, uluslararası piyasalarda örgütlenmek ve iş yapmak.
Hizmetlerimiz
Tarafımızca sağlanan hizmetler temel olarak bankacılık, kurumsal finansman, muhasebe danışmanlığı, yönetim danışmanlığı, dış ticaret danışmanlığı, ar-ge danışmanlığı, kalite belgelendirme, pazar araştırması danışmanlığı, eğitim; girişimcilik eğitimi ve danışmanlığı, yapılabilirlik raporlarının hazırlanması, iş ve proje geliştirme alanlarındadır. Farklı sektör ve büyüklükteki müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimiz daha geniş bir kapsamda aşağıda belirtilmektedir.
- Dış Ticaret Danışmanlığı
Dış ticaret her işlemde kendine özgü riskler taşıyan karmaşık bir işlemdir. Dış ticaret konusunda müşterilerimize, işlemlerdeki muhtemel alıcı, ülke, taşıma ve kur risklerini azaltan, mümkün ise ortadan kaldıran danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, işleme özgü dış ticaret modelinin oluşturulması, işletmelerde dış ticaret bölümlerinin kurulması, personelin eğitilmesi bir proje olarak ele alınmakta ve müşterilerimize hizmet olarak sunulmaktadır.
Marka Oluşturma ve Tanıtım Danışmanlığı :
İşletmelerin ürünlerini kendi markalarıyla ulusal ve uluslar arası pazarlarda tanınmaları ve tutunmalarının sağlanması, ürünlerindeki katma değerin yükseltilmesi amacıyla marka oluşturmada ve tanıtım amaçlı gerçekleştirilecek ( web sayfası oluşturma vb. ) tüm hizmetler tarafımızdan verilmektedir.
- Proje Finansmanı
Yatırım finansmanında proje finansmanı çok cazip bir yöntemdir. Yatırımcı bakımından en uygun finansmanın temini önemliyken, finansman sağlayan kurumlar açısından proje nakit akışı, karlılık, projenin tanıtımı önemli olmaktadır. Tarafımızca, en düşük maliyetli alternatif finansman olanaklarının ortaya çıkarılması, finansör kurumlarla görüşmeler yapılması, başvuru, projenin anlatımı, raporlama sürecinin yönetimi ve sonuçlandırılması sürecinin tamamı yada alt süreçlerin yürütülmesi hizmeti verilmektedir.
- Finansman Yaratma ve Banka İlişkilerinin Geliştirilmesi
AKDAN Danışmanlık, bankacılık ve diğer mali sektör kurumları faaliyetleri, mevzuatı, hizmetleri ve prosedürleri konusunda oldukça deneyimli olup, bu deneyimlerini müşteri hizmeti olarak sunmaktadır. Mevcut işlerin büyütülmesi ve geliştirilmesi ile yeni kurulan işlerin finansman ihtiyaçlarının temini için tarafımızca danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
- Şirket Değerlemesi
Şirket değerinin bilinmesine çeşitli nedenlerle gerek duyulmaktadır. Hisse satışları, reorganizasyon ve strateji değişikliği gibi durumlar için ihtiyaç duyulmasının yanı sıra, detaylı bir değerleme çalışması ile şirket değerinin artırılması için gerekli olan hususların belirlenmesi mümkün olacaktır. Yukarıda belirtilen durumların tamamı için tarafımızca profesyonel standartlarda değer tespit hizmeti verilmektedir.
Kalite Belgelendirme Danışmanlığı
İmalat ve hizmet endüstrilerinde kalite güvencesi için, firmanın kalite sisteminin geliştirilmesi, belgelendirilmesi hizmetleri verilmektedir. ( ISO, CE. . . )
- Muhasebe Raporlama Hizmetleri
birçok kuruluşlara bir dizi muhasebe raporlama hizmeti sunmaktayız. Bu hizmetlerden başlıcaları mali tabloların enflasyon muhasebesi düzeltmelerini içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi, yabancı para cinsinden yeniden hazırlanması, yönetim raporlamalarının, ve kreditör kurumların istediği raporlamaların yapılaması, mali analiz, fizibilite olarak sıralanabilir.
- Bütçe hazırlanması
Kar planlaması ve kontrol aracı olarak tanımlanan bütçenin önemi işletmeler açısından giderek daha önem kazanmaktadır.
Tarafımızca bütçe hazırlanması ve bütçe hazırlanması sürecinde danışmanlık sağlanması hizmetleri verilmektedir.
- İş Geliştirme
Müşterilerimize mevcut işlerin geliştirilmesi ve yeni yatırım alanlarının tespitinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
- İş Planı
İş planı şirketlerin hedeflerine ulaşmasında yön gösterici bir işleve sahiptir. İşletmede başarı için, tarafımızca, vizyon, misyon, odaklanılmış bir strateji ve hareket planının yer aldığı iş planları hazırlanmaktadır.
- Yeniden Yapılandırma ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı
Şirketimiz yeniden eğitme, yeniden yapılandırma, iyileştirme ve gerekmesi halinde tasfiye süreçlerinin yürütülmesi hizmetlerini vermektedir. İşletmenin bir bütün olarak anlaşılması doğru çözümlerin üretilmesine imkan verecektir. Amacımız, mali güçlük içerisinde bulunan şirketler için en iyi çözümlerin bulunması ve iyileştirme çerçevesinde, bankalar, mali kuruluşlar, profesyonel danışmanlar, şirket ortakları ve çalışanları, borçlu ve alacaklılarla görüşerek optimum çözümlerin geliştirilmesidir.
- Araştırma
Firmamızca, gerek mevcut işler gerekse iş geliştirme açısından; tahminlerin geliştirilmesi, hedef pazar ve alanların tespiti, sektör ve piyasa araştırması yapılmasını kapsayan araştırma hizmetleri verilmektedir.
- Ar-Ge Danışmanlığı :
Firmamızca, müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge projelerinin nasıl değerlendirileceği, projelere hangi kriterler çerçevesinde destekler bulunacağı, destekler için gerekli başvuruların nasıl yapılacağı / yapılması hizmetleri verilmektedir.
- Eğitim ve İnsan Kaynakları
Hizmetlerimizde amaç eğitimi uygulamaya dönüştürmektir. Bu amaç ile eğitimde uzmanlaşmak ve hizmetlerimizden yararlanmak konusunda müşterilerimize yeni bir imkan sunmayı hedeflemiş bulunmaktayız.
- Girişimcilik Eğitimleri - Dış Ticaret - Genel Bankacılık - Enflasyon Muhasebesi - Bütçe Hazırlama Teknikleri - Uluslararası Muhasebe Standartları - Mali Tablolar Analizi - Teknik Analiz - Türev (Vadeli) Piyasalar - Emtia ve Kur Riskinin Yönetilmesi - Şirket Evlilikleri ve Satınalmaları - Yönetici Eğitimi - Pazar Araştırması - Yapılabilirlik Raporu Hazırlama Eğitimi - Döviz Kredileri - Uluslararası Piyasalardan Kredi Temini - Kredi Maliyetlerinin Hesaplanması Eğitimi - Kara Para Eğitimi AKDAN
Adresimiz : Cyberplaza B Blok No:223 Bilkent / Ankara