Türkiye Firma Rehberi : Sektörel Dizin | Giriş Yapın veya kayıt olun firmanızı ekleyin...


Artan terör olayları karşısında dünyadaki ülkelerin iç güvenliklerini sağlamak, dış tehlikelerden ülkelerini korumaktan çok daha önemli bir hal almaya başlamıştır. Bu durumda iç güvenlik hizmetinde istihdam edileceklerin hem nitelik hem de nicelik bakımından kimler olacağı ve nasıl eğitileceği gerçeğinin önemini ortaya çıkarmıştır. Merkezi hükümetlerin sıkıntısı, güvenlik elemanlarının sayılarının aşırı artması nedeniyle bütçelere önemli mali yüklerin gelmesidir. Bütçelere olan bu yükler, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra çıkarılan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunla en aza indirgenmiştir.
Şehrimizin Emniyet ve Asayiş bakımından sakin olmadığı bir gerçektir. Bundan dolayı adi suçlarda (hırsızlık, gasp v. b) bir artış olduğu Devletin yaptığı istatistiklerde açıkça görülmektedir. Bu hırsızlık olaylarında, özellikle meskenden ve işyerinden yapılan hırsızlık olayları artışı çok daha fazladır. Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun amacı devletin koruma ve kolluk hizmetlerine yardım etmek ve o boşluğu doldurmaktır Bu hizmetler kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki hizmetlerdir. Bundan dolayı devlet kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesini Özel Güvenlik Komisyonunun kararına ve Valiliğin iznine bağlamıştır. Toplantı, Konser, Sahne gösterileri v. b etkinliklerde; para ve değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın Valinin Özel Güvenlik iznine bağlanmıştır.
ÖZEL ÜNLÜ GÜVENLİK Şirketi, güvenlik ve koruma teşkilatı olarak İstanbul ve Kütahya bölgelerinde hizmet vermektedir. İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmuş, sertifikalı kalifiye Özel Güvenlik Personeli ile 7 gün 24 saat esasına göre ev ve iş yerlerine koruma hizmeti vermektedir.
ÖZEL ÜNLÜ GÜVENLİK şirketi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında yapılanmış, tüm gerekli ve yeterli belgelerini almış ve sektörüne, hizmete hazır hale gelmiştir.
Kanuna göre yaptığı ve yapmayı taahhüt ettiği çalışmalar:
Kurumunuzun, açık ve kapalı yerlerin, sahanın iç kısımlarının ve çevresinin kontrol altına alınması kurum genelinde devamlı devriye hizmetlerinin yapılması, giriş ve çıkışların güvenlik kontrolü altında yapılması, istenmeyen noktalara ulaşımın önlenmesi, yangın, sabotaj, hırsızlık ile kötü amaçlı eylemlere karşı gerekli önlemlerin alınması, önceden öngörülemeyen ve aniden ortaya çıkabilen sorunların tespiti ve yetkililerin uyarılması, kurumunuzda bulunan bütün personel, ziyaretçi, mal, araç ve ekipmanlarla her türlü malzeme ve teçhizatın etkin bir güvenlik hizmetinin korunmasını sağlamaktır.
güvenlik
Adresimiz : Güneşli mah. kirazlı cad. Önka işhanı Bağcılar-istanbul